Varför FM Technology?

Den största värdeökningen på din bostadsrätt sker genom en välskött förening där fastigheten håller högst kvalité och service till lägst kostnad.

Hur gör vi?

En fastighetsanalys genomförs där varje funktion utvärderas utifrån teknisk livslängd och kostnad. Vi kopplar upp er ventilation och värme och får dessa att samverka. Driften av er fastighet inkluderar allt vilket medför en långsiktig och hållbar ekonomi.

Exempel på tjänster är bokföring, skatter, hyresavier, städning, löpande underhåll. Vi driftoptimerar värme och ventilation och bevakar dessa funktioner från fjärr. Vi genomför en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och åtgärdar de brister som eventuellt kommer fram i kontrollen. Vi sköter all upphandling vid projekt och drift. Genom en intelligent felanmälningsportal kortar vi vägen mellan fel och åtgärd.

Under hela avtalstiden följer vi utvecklingen av ny teknik och ger er förslag på lösningar som långsiktigt höjer kvalitén och sänker kostnaden i er förening.