Vad innebär FMS och IoT?

Facility Management Service (FMS) hanterar alla idag kända protokoll för fastighetsautomation.

Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling där saker förses med små inbyggda sensorer. IoT är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och rapportera om sin status och omgivning.

 

45 % ENERGIBESPARING

 

60 % KOSTNADSBESPARING

 

25 % VÄRDEÖKNING

Fastighetsautomation

FMS (Facility Management Service) kopplar upp all teknik i fastigheten oavsett protokoll och låter dessa samverka. Fastighetsteknikern kan hantera fastigheten från alla enheter oavsett var den befinner sig.

Unik plattform

Systemet genererar arbetsorder med kopplad dokumentation till fastighetsteknikern. Systemlarm tvättas genom ställda scenarier och hanteras av larmcentral för att få in relevanta larm, detta minskar arbetet för fastighetsteknikern. Vissa typer av systemlarm kan återställa sig, beställa material och skapa en arbetsorder.

I ett hus med flera hyresgäster oavsett typ kan av fastighetsägaren tilldelas plattformen för att hantera teknik som rör deras yta och koppla upp egen teknik. I tjänsten finns en handelsplats för externa aktörer att skapa sina produkter och där kan fastighetsägaren kommunicera direkt med hyresgästen och t ex tilldelas behörighet till uppkopplade lås. Till boende kan tjänster som hemstäd, matleveranser o dyl erbjudas genom Appen. Huset får en ”digital Butler”.

Hemautomation – smart hem på riktigt

Låt ditt hem bli smart på riktigt. Vi lämnar nu ”App-stadiet” som fungerar som stuprör och samlar all teknik i hemmet på en plattform. I systemet finns en scenariemotor som kan förbereda hemmet för hemkomst där lampor tänds, dörren låser upp, larmet kopplas bort, bastun värms och kaffet rinner ner lagom till du tar steget genom ytterdörren. 

Systemet är flexibelt och en strömbrytare i barnens rum kan på måndag morgon långsamt dimma upp ljuset, slå på deras ”väckningsmusik” och tända upp till badrummet för att på fredag kväll istället sätta igång diskobelysning och slå på deras spotifylista. Det är bara din fantasi som sätter gränserna. I plattformen kan huset själv eller du köpa mat, beställa hemstäd, gräsklippning eller bevattna gräsmattan när den har låg jordfuktighet. Eftersom huset vet när du är hemma eller borta så går huset in i bortaläge och sparar energi, medan du får rätt komfort när du är hemma.