Smarta fastigheter

En smart fastighet vet vad den ska göra för att optimera inomhusklimat och energiförbrukning och utför åtgärderna själv

 

45 %
ENERGIBESPARING

 

60 %
KOSTNADSBESPARING

 

25 %
VÄRDEÖKNING

 

Fastighetsautomation

FMS (Facility Management Service) kopplar upp all teknik i fastigheten oavsett protokoll och låter dessa samverka. Fastighetsteknikern kan hantera fastigheten från alla enheter oavsett var den befinner sig.

Unik plattform

Systemet genererar arbetsorder med kopplad dokumentation till fastighetsteknikern. Systemlarm tvättas genom ställda scenarier och hanteras av larmcentral för att få in relevanta larm, detta minskar arbetet för fastighetsteknikern. Vissa typer av systemlarm kan återställa sig, beställa material och skapa en arbetsorder.

I ett hus med flera hyresgäster oavsett typ kan av fastighetsägaren tilldelas plattformen för att hantera teknik som rör deras yta och koppla upp egen teknik. I tjänsten finns en handelsplats för externa aktörer att skapa sina produkter och där kan fastighetsägaren kommunicera direkt med hyresgästen och t ex tilldelas behörighet till uppkopplade lås. Till boende kan tjänster som hemstäd, matleveranser o dyl erbjudas genom Appen. Huset får en ”digital Butler”.