Varför FM Technology?

Den största värdeökningen på din bostadsrätt sker genom en välskött förening där fastigheten håller högst kvalité och service till lägst kostnad.

Hur gör vi?

En fastighetsanalys genomförs där varje funktion utvärderas utifrån teknisk livslängd och kostnad. Vi kopplar upp er ventilation och värme och får dessa att samverka. Driften av er fastighet inkluderar allt vilket medför en långsiktig och hållbar ekonomi.

Exempel på tjänster är bokföring, skatter, hyresavier, städning, löpande underhåll. Vi driftoptimerar värme och ventilation och bevakar dessa funktioner från fjärr. Vi genomför en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och åtgärdar de brister som eventuellt kommer fram i kontrollen. Vi sköter all upphandling vid projekt och drift. Genom en intelligent felanmälningsportal kortar vi vägen mellan fel och åtgärd.

Under hela avtalstiden följer vi utvecklingen av ny teknik och ger er förslag på lösningar som långsiktigt höjer kvalitén och sänker kostnaden i er förening.

Vad innebär en fastighetsanalys?

En fastighetsanalys innebär att vi tillsammans med er tittar på alla delar som hör till fastigheten. I anbudet ger vi er ett grundgenomförande med ett investeringsunderlag för det som uppkommer under avtalstiden. Ni som fastighetsägare kan sedan välja att lägga allt i vår förvaltning och på det viset undvika investeringskostnader under avtalstiden.

En fastighetsanalys genomförs där varje funktion utvärderas utifrån teknisk livslängd och kostnad. Vi kopplar upp er ventilation och värme och får dessa att samverka. Driften av er fastighet inkluderar allt vilket medför en långsiktig och hållbar ekonomi.

Exempel på tjänster är bokföring, skatter, hyresavier, städning, löpande underhåll. Vi driftoptimerar värme och ventilation och bevakar dessa funktioner från fjärr. Vi genomför en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och åtgärdar de brister som eventuellt kommer fram i kontrollen. Vi sköter all upphandling vid projekt och drift. Genom en intelligent felanmälningsportal kortar vi vägen mellan fel och åtgärd.

Under hela avtalstiden följer vi utvecklingen av ny teknik och ger er förslag på lösningar som långsiktigt höjer kvalitén och sänker kostnaden i er förening.

Fastgihetsanalys

KOMPETENS

Idag finns det inga tekniska hinder: vi kan styra och mäta samtliga funktioner i fastigheten. Med denna teknik ökar kraven på den som driftar och analyserar mätresultat. Det unika med FM Technology är att det är just det vi är bäst på. Vi förstår samband och styr systemen på rätt sätt för att skapa bättre kvalité och minskade kostnader. Vi automatiserar flera funktioner för att säkerställa kvalité och skapar utrymme för driftpersonalen att ge mervärde till brukaren av fastigheten.

 

KVALITÉ

Vårt uppdrag är att ta hand om din fastighet och låta fastighetens system samverka för högsta kvalité till bästa pris. Genom vårt unika kvalitétssystem elimineras risk för driftstopp och ökade kostnader. Skulle fel uppstå kortas vägen från fel till åtgärd via vår intelligenta felanmälningsportal.

Våra uppdragsgivare ger oss möjlighet att effektivisera och driva delar av systemen eller ett komplett övertagande där vi tar ansvar för samtliga processer.

 

KONTROLL

Vi genomför energideklaration och obligatoriska kontroller så som obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och åtgärdar eventuella brister.

De bästa service- och driftteknikerna finns i hela landet. Vi söker därför på hela marknaden för att hitta rätt kompetens och person till varje uppdrag. Vi konkurrensutsätter uppdragen regelbundet för att ge rätt kvalité till rätt pris.